Kongre’nin Temaları

Eğitim Felsefesinin Eğitim Bilimleri İçindeki Yeri ve İşlevi

Felsefenin Dallarının Eğitimin Çeşitli Boyutları Açısından İçermeleri

Eğitim Felsefesinin Öğretimindeki Sorunlar

Türkiye’deki Eğitim Sorunları ve Felsefe

Türk Düşünürlerinde Eğitim Düşüncesi

 

 

 

 

Anasayfa

Sempozyum programı yayınlanmıştır...

EĞİTİM FELSEFESİ SEMPOZYUMU (21-22 KASIM 2013)

        Eğitim süreçlerini ve eğitimin kendisini felsefi bir bakış açısıyla anlama ve sorgulamayı odağına alan Eğitim Felsefesi, hem felsefe tarihinde hem de akademik bir disiplin olarak, eğitim bilimleri alanında köklü bir geçmişe sahiptir. Eğitim Felsefesi ülkemiz akademisinde bağımsız bir bölüm ya da anabilim dalı olarak çok fazla yer bulamamış olsa da bu alanda yapılan çalışmalar önemli bir birikim olduğunun göstergesidir. Mevcut bilgi birikimini ve deneyimi paylaşarak alandaki diyalogu arttırmak, eğitim felsefesinin gündemindeki tartışmaları bir adım daha ileriye taşımak amacıyla Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi ve Türk Felsefe Derneği’nin işbirliği ile 21-22 Kasım 2013 tarihlerinde Eğitim Felsefesi Sempozyumu düzenlenecektir.

 
 

Sempozyumun Ana Temaları

 Sempozyumun ana teması Eğitim ile Felsefe Arasında Eğitim Felsefesi olarak belirlenmiştir. Ancak, disiplinler arası bir nitelikte düzenlenecek sempozyum, felsefe ile eğitim arasında bağlantı kuran veya kurulmuş bağlantıları sorgulayan herkesin katılımına açıktır. Sempozyumun ana temasına ek olarak, katılımcıların özellikle aşağıda bulunan alt temalarla ilişkilendirilmiş bildiriler sunmaları beklenmektedir.

1.      Eğitim sisteminde yaşanan değişim ve dönüşümlere felsefi bakış

2.  Felsefe problemlerinin, eğitimin çeşitli boyutları açısından içermeleri

3.      Eğitimin çeşitli boyutlarının felsefe açısından içermeleri

4.      Eğitim Felsefesinin öğretimindeki sorunlar

5.      Türk ve dünya düşünürlerinde eğitim düşüncesi

 

 

Sponsorlar